Om

OM RELATIONER


Når tal skal give mening skal de sættes i relation til et andet tal.


For at nævne et eksempel: En virksomhed har 1,0 mio. kr. i overskud. Er det godt? Hvis omsætningen er 2,0 mio. kr. så er det rigtig godt. Hvis omsætningen er 200 mio. kr. så er ikke ret godt.


Hvordan opstår dette?: At et tal er godt og et andet dårligt? Jo; et tal sættes i relation til et andet tal. Det er naturligt at gøre dette for at skabe et troværdigt og pålideligt billede. Når dette samtidig gøres for et længere tidsrum, må man antage, at man får et troværdigt billede af udviklingen, hvis datagrundlaget er korrekt.


Desværre er mediernes tilgang til statistikker, at de tit kun viser absolutte uden at sætte dem i relation til hinanden.


På denne side sættes de tilgængelige tal i relation til hinanden for at skabe et billede over udviklingen i Corona-situationen.


Alle diagrammer starter den 1. april 2020 (uge 14). Nogle af diagrammerne er vist på dagsbasis andre er samlet på ugebasis for at gøre dem mere læsevenlige, men det er de samme tal der ligger bagved. Link til kilderne fremgår nedenfor.


STATISTIK ER SOM EN LYGTEPÆL


"Statistik er som en lygtepæl. Ikke særligt oplysende, men god at støtte sig til." Citatet er fra Danmarks Statistiks hjemmeside (1) I denne ånd er denne hjemmeside opstået.


De danske medier har i Coronatiden formået i stor grad at fokusere på de tal i statistikken, som i særlig stor grad har kunnet gøre mennesker angste. 


Det er ikke specielt oplysende, men meget virkningsfuldt.


Diagrammerne på denne side er udarbejdet for at sætte tallene i forhold til hinanden og for at se det hele i det store perspektiv.


Alle tal bygger på data fra ssi.dk som kan downloades som en zip-fil med csv-filer på ssi.dk (2). Der hvor der ikke er datamateriale i disse filer, er der fastholdt daglige aflæsninger fra SSI's dashboard (3).


Der er også i en vis udstrækning brugt data fra Danmarks Statistik (4), da ikke alle data er tilgængelige i udtrækkene fra SSi.


Hvis der er anvendt andre datakilder er disse angivet i forbindelse med diagrammerne.
(1) https://www.dst.dk/da/presse/Pressemeddelelser/2000/07-04-2000-stikpiller

(2) https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/c/covid19-overvaagning

(3) https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d

(4) https://www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik-covid-19