Om

STATISTIK ER SOM EN LYGTEPÆL


"Statistik er som en lygtepæl. Ikke særligt oplysende, men god at støtte sig til." Citatet er fra Danmarks Statistiks hjemmeside (1) I denne ånd er denne hjemmeside opstået.


De danske medier har i Coronatiden formået i stor grad at fokusere på de tal i statistikken, som i særlig stor grad har kunnet gøre mennesker angste. 


Det er ikke specielt oplysende, men meget virkningsfuldt.


Diagrammerne på denne side er udarbejdet for at sætte tallene i forhold til hinanden og for at se det hele i det store perspektiv.


Alle tal bygger på data fra ssi.dk som kan downloades som en zip-fil med csv-filer på ssi.dk (2). Der hvor der ikke er datamateriale i disse filer, er der fastholdt daglige aflæsninger fra SSI's dashboard (3).


Der er også i en vis udstrækning brugt data fra Danmarks Statistik (4), da ikke alle data er tilgængelige i udtrækkene fra SSi.


Hvis der er anvendt andre datakilder er disse angivet i forbindelse med diagrammerne.
(1) https://www.dst.dk/da/presse/Pressemeddelelser/2000/07-04-2000-stikpiller

(2) https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/c/covid19-overvaagning

(3) https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d

(4) https://www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik-covid-19