Diagrammer over udviklingen i covid-19

OPDATERING DEN 15. JUNI 2021


Pandemien må efterhånden siges at være slut. Danmark opretholder fortsat pænt mange tests om end antallet af PCR-prøver har været faldende den seneste uges tid (ca. 100.000 pr. dag i gennemsnit). Antallet af antigen-prøver er derimod fortsat ret højt (ca. 370.000 pr. dag i gennemsnit).


Opdateringen af denne side indstilles indtil videre, mens datagrundlaget fastholdes, da man vel kan forvente, at det hele starter op til efteråret igen, hvor corona-viraene har deres virke.


Så indtil videre på gensyn og god sommer :-)


-----------------------------------


Diagrammet "Seneste 14 dage" er senest opdateret den 15. juni 2021.


Øvrige diagrammer er opdateret til og med søndag den 14. marts 2021. På grund af SSI's ændrede opgørelsesmetode (de medtager nu også antigen-tests), og det faktum, at diagrammerne begynder at blive "grumsede" med så langt et tidsinterval (nu ca. 1 år) skal diagrammerne rettes til.


Bemærk: Positivprocenten har siden 16. januar 2021 ligger under 1,0% og med et gennemsnit på 0,39% fra 16. januar til 28. marts 2021. Da PCR-testen ikke måler præcist (selv medierne siger, at den kun måler ca. 98% korrekt), må pandemien siges at være slut!

Bemærk: Siden den 8. marts 2021 medtager SSI både PCR-tests og lyntests fra private og offentlige udbydere i de daglige "positiv-tal". PCR-testen er i forvejen ikke 100% sikker og når de mindre sikre lyntests medtages også, så vil der optræde fejl, som puster smittetallet op, som de skriver på nyheder.tv2.dk. Antallet af tests er på grund af den nye opgørelsesmetode steget til mere end 300.000 prøver PR. DAG.

ANTAL BEKRÆFTEDE TILFÆLDE


Det dagligt publicerede antal smittede (= en positiv PCR-test) får altid lov til at stå alene. Her er det daglige antal bekræftede tilfælde vist som en hvid kurve og det aktuelt antal smittede i % af de testede er vist som blå søjler. En usikkerheds-kurve på 1% er vist med en gul linje.


Siden midten af oktober og frem til slut november ligger antal smittede i procent af antal tests på ca. 1,6%. Herefter er det steget stødt til omkring 3,5% ved udgangen af uge 50 (13/12-20). I starten af 2021 er det igen faldet til et niveau mellem 1,6 og 2,2% og i slutningen af januar er smitteprocenten under 1%.


Når man ser på diagrammet fra midt oktober og frem kan det virke som om, at der er en svag sammenhæng mellem antallet bekræftede tilfælde og hvor mange % positive der blivet fundet.

NYE POSITIVE PR. 1.000 TESTS


Når de daglige positive bliver sat i relation til antal 1.000 tests ser udviklingen ud som denne. Maskepligten (anvendelse af masker i offentlig transport) blev indført den 15. august og maskepligten i forretninger m.v. den 29. oktober. Har maskerne haft en effekt? Hvis overhovedet, så er det meget svært at se på udviklingen.


Der er mange udtalelser om, hvor valid testen er. Hvis man antager, at 1% af testene er forkert (1% ud af 1.000 = 10) så vil alle testede inden for det blå område være forkerte.

ANTAL TESTS OG ANTAL POSITIVE I PCT. AF ANTAL TESTS PR. UGE


Antallet af tests har været næsten eksplosivt stigende. Af en eller anden grund var der færre tests i uge 40 og 41 end i de tidligere uger. Uge 42 var pga. efterårsferien naturligt lavere, men så er antallet igen taget voldsomt til. Selv om maskepligten blev indført er antallet af positive i pct. af antal tests faktisk steget helt frem til uge 50 (den gule kurve).

INDLAGTE


Det må forventes, at når man er indlagt, så har man det ikke godt. Antallet af indlagte har ganske vist været stigende, men til gengæld så bliver man lagt i Covid-19 kurven, bare man bliver testet positiv i forbindelse med en indlæggelse, uanset hvad man så måtte fejle. Fra starten af januar 2021 er kurven stejlt faldende.


I uge 8, 2021, blev det offentliggjort, at myndighederne har overvurderet antallet af Coronaindlagte med ca. 25%! Det har blandt andet været nævnt på Sundhedspolitisk Tidsskrift. Tallet har med stor sandsynlighed svinget, men for at få en indikation, hvor meget det betyder er der indlagt en korrigeret linje (stiplet lyseblå linje) i diagrammet.


ANTAL POSITIVE OG ANTAL DØDE


Hvad sker der når der er mange positivt testede? Man kunne jo forvente et højere antal døde. Det ser ud til at være tilfældet frem til uge 51, men herefter ligger antallet af døde pr. uge mellem 120 og 200 selvom antallet af positive er faldet meget.

HVAD KOSTER DET?


Selvom det ikke må hedde sig, så har alle liv en pris. Det er ubehageligt at tænke på, men når skatterne skal fordeles, så er det nødvendigt at sætte en pris. Så er den ikke længere. 


Men hvad koster Corona samfundet? SSI nævner på deres egen hjemmeside, at testen koster 1.545 kr. Hvis man konservativt antager, at en test koster 1.000 kr. (testen + arbejdsløn + bearbejdning/behandling + drift af testcentre m.v.), så vil det give nedenstående resultat. Der er her samtidig vist, hvor mange sygeplejersker, det vil svare til med en  årsløn på 492.000 kr. 

CORONA I FORHOLD TIL ANTAL DØDE 2015-2019 OG 2020/2021


Diagrammet nedenfor er fra Danmarks Statistik og der er lagt et diagram indover med antal Corona-døde. Læg mærke til, at der faktisk har været en underdødelighed i 2020 (orange kurve) set i forhold til 2015-2019 (blå kurve). Antal døde af (med) Corona (grønne kurve) peaker i april, men flader herefter ud og "flimrer" herefter kun lidt i bunden af diagrammet. Vi skal alle herfra på et tidspunkt, men det er næppe på grund af Corona.