Diagrammer over udviklingen i covid-19

Diagrammet "Seneste 7 dage" opdateret 17. februar 2021.

Øvrige diagrammer er opdateret til og med søndag den 14. februar 2021 og opdateres ugevis.


OM RELATIONER


Når tal skal give mening skal de sættes i relation til et andet tal.


For at nævne et eksempel: En virksomhed har 1,0 mio. kr. i overskud. Er det godt? Hvis omsætningen er 2,0 mio. kr. så er det rigtig godt. Hvis omsætningen er 200 mio. kr. så er ikke ret godt.


Hvordan opstår dette?: At et tal er godt og et andet dårligt? Jo; et tal sættes i relation til et andet tal. Det er naturligt at gøre dette for at skabe et troværdigt og pålideligt billede. Når dette samtidig gøres for et længere tidsrum, må man antage, at man får et troværdigt billede af udviklingen, hvis datagrundlaget er korrekt.


Desværre er mediernes tilgang til statistikker, at de tit kun viser absolutte uden at sætte dem i relation til hinanden.


På denne side sættes de tilgængelige tal i relation til hinanden for at skabe et billede over udviklingen i Corona-situationen.


Alle diagrammer starter den 1. april 2020 (uge 14). Nogle af diagrammerne er vist på dagsbasis andre er samlet på ugebasis for at gøre dem mere læsevenlige, men det er de samme tal der ligger bagved. Link til kilderne ligger under menupunktet Om.ANTAL BEKRÆFTEDE TILFÆLDE


Det dagligt publicerede antal smittede (= en positiv PCR-test) får altid lov til at stå alene. Her er det daglige antal bekræftede tilfælde vist som en hvid kurve og det aktuelt antal smittede i % af de testede er vist som blå søjler. En usikkerheds-kurve på 1% er vist med en gul linje.


Siden midten af oktober og frem til slut november ligger antal smittede i procent af antal tests på ca. 1,6%. Herefter er det steget stødt til omkring 3,5% ved udgangen af uge 50 (13/12-20). I starten af 2021 er det igen faldet til et niveau mellem 1,6 og 2,2% og i slutningen af januar er smitteprocenten under 1%.


Når man ser på diagrammet fra midt oktober og frem kan det virke som om, at der er en svag sammenhæng mellem antallet bekræftede tilfælde og hvor mange % positive der blivet fundet.

NYE POSITIVE PR. 1.000 TESTS


Når de daglige positive bliver sat i relation til antal 1.000 tests ser udviklingen ud som denne. Maskepligten (anvendelse af masker i offentlig transport) blev indført den 15. august og maskepligten i forretninger m.v. den 29. oktober. Har maskerne haft en effekt? Hvis overhovedet, så er det meget svært at se på udviklingen.


Der er mange udtalelser om, hvor valid testen er. Hvis man antager, at 1% af testene er forkert (1% ud af 1.000 = 10) så vil alle testede inden for det blå område være forkerte.

ANTAL TESTS OG ANTAL POSITIVE I PCT. AF ANTAL TESTS PR. UGE


Antallet af tests har været næsten eksplosivt stigende. Af en eller anden grund var der færre tests i uge 40 og 41 end i de tidligere uger. Uge 42 var pga. efterårsferien naturligt lavere, men så er antallet igen taget voldsomt til. Selv om maskepligten blev indført er antallet af positive i pct. af antal tests faktisk steget helt frem til uge 50 (den gule kurve).

INDLAGTE


Det må forventes, at når man er indlagt, så har man det ikke godt. Antallet af indlagte har ganske vist været stigende, men til gengæld så bliver man lagt i Covid-19 kurven, bare man bliver testet positiv i forbindelse med en indlæggelse, uanset hvad man så måtte fejle. Fra starten af januar 2021 er kurven stejlt faldende.


ANTAL POSITIVE OG ANTAL DØDE


Hvad sker der når der er mange positivt testede? Man kunne jo forvente et højere antal døde. Det ser ud til at være tilfældet frem til uge 51, men herefter ligger antallet af døde pr. uge mellem 120 og 200 selvom antallet af positive er faldet meget.

HVAD KOSTER DET?


Selvom det ikke må hedde sig, så har alle liv en pris. Det er ubehageligt at tænke på, men når skatterne skal fordeles, så er det nødvendigt at sætte en pris. Så er den ikke længere. 


Men hvad koster Corona samfundet? SSI nævner på deres egen hjemmeside, at testen koster 1.545 kr. Hvis man konservativt antager, at en test koster 1.000 kr. (testen + arbejdsløn + bearbejdning/behandling + drift af testcentre m.v.), så vil det give nedenstående resultat. Der er her samtidig vist, hvor mange sygeplejersker, det vil svare til med en  årsløn på 492.000 kr. 

CORONA I FORHOLD TIL ANTAL DØDE 2015-2019 OG 2020/2021


Diagrammet nedenfor er fra Danmarks Statistik og der er lagt et diagram indover med antal Corona-døde. Læg mærke til, at der faktisk har været en underdødelighed i 2020 (orange kurve) set i forhold til 2015-2019 (blå kurve). Antal døde af (med) Corona (grønne kurve) peaker i april, men flader herefter ud og "flimrer" herefter kun lidt i bunden af diagrammet. Vi skal alle herfra på et tidspunkt, men det er næppe på grund af Corona.


Dette diagram er senest opdateret pr. 12. februar 2021.